Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového objednávacieho formulára na stránke www.potravinykoruna.sk a www.freshnakup.sk sú pre obe zmluvné strany nezáväzné. Predávajúci subjekt je:

KORUNA, s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
IČO: 36 379 450
DIČ: 2020102359
IČ DPH: SK2020102359

a vybraná predajňa, na ktorej sa robí objednávka (údaje v sekcii kontakty)

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, zadáte požadované údaje a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte potvrdzujúci e-mail s potvrdením jej prijatia.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. "zmluvu na diaľku".

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. Dodacie podmienky

Tovar je možné objednať iba na osobný odber.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v ponuke sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dokladom o predaji je paragón, ktorý obdrží kupujúci pri odbere tovaru.

5. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu. Za zrušenie objednávky sa považuje neprevzatie pripravenej objednávky v daný deň jej vytvorenia, prípadne email od kupujúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v ponuke, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

6. Vrátenie tovaru a reklamačný poriadok

Nakoľko sa jedná osobný odber a predaj potravín, platia príslušné paragrafy Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

7. Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne u predávajúceho a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ www.potravinykoruna.skwww.freshnakup.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tejto internetovej stránky. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.